Privacyverklaring

Salnova Nutritec B.V., statutair gevestigd aan de Voltstraat 5 5753 RL Deurne, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.salnova-nutritec.com
Voltstraat 5
5753 RL Deurne
+31 493 750 600
J. Putmans is de Functionaris Gegevensbescherming van Salnova Nutritec B.V. U kunt contact met hem opnemen via e-mail op
j.putmans@dub.nl

Welke persoonsgegevens wij verwerken
Salnova Nutritec B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens

welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens wij verwerken
Het is niet de bedoeling dat onze website en/of dienst gegevens verzamelt over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij wij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogden. Aangezien wij niet kunnen controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar, raden wij ouders aan om op de hoogte te zijn van de online activiteiten van hun kinderen, waardoor wordt voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder toestemming van de ouders. Als u er zeker van bent dat wij zonder toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@salnova-nutritec.com
, dan verwijderen wij de betreffende gegevens.

met welk doel wij persoonsgegevens verwerken en op basis waarvan wij dit doen
Salnova Nutritec B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het verspreiden van onze nieuwsbrief
 • Om telefonisch of per e-mail contact met u op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten aan u te leveren
 • Salnova Nutritec B.V. analyseert uw gedrag op de website om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Salnova Nutritec B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Salnova Nutritec B.V. zal niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten nemen over zaken die (verstrekkende) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Salnova Nutritec B.V.).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Salnova Nutritec B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze worden verzameld. Dit kan de maximale bewaartermijn zijn die wettelijk is toegestaan.

Delen van persoonsgegevens met derden
Salnova Nutritec B.V. zal uw gegevens niet aan derden verkopen en verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor het sluiten van onze overeenkomst met u of op grond van een wettelijke verplichting. Als andere bedrijven uw persoonsgegevens namens ons verwerken, sluiten wij met die bedrijven een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid met betrekking tot uw gegevens wordt gehandhaafd. Salnova Nutritec B.V. blijft volledig verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

de cookies, of vergelijkbare technologieën, die door ons worden gebruikt
Salnova Nutritec B.V. Gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn essentieel voor het correct functioneren van de website en om uw ervaring bij het gebruik van de website te verbeteren. Cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ze stellen ons ook in staat om onze website te optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen, zodat cookies niet meer worden opgeslagen. U kunt er ook voor kiezen om alle informatie te verwijderen die eerder in uw browserinstellingen is opgeslagen.

inzage, correctie of verwijdering van gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Salnova Nutritec B.V. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u ons kunt verzoeken om u, of een organisatie van uw keuze, een computerbestand toe te sturen met daarin alle persoonsgegevens die wij van u hebben.

Stuur alle verzoeken om toegang, correctie, verwijdering en gegevensoverdracht van persoonsgegevens en verzoeken om uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens naar
info@salnova-nutritec.com
.

Om te verifiëren dat u de opsteller bent van een verzoek om toegang tot uw persoonsgegevens, dient u altijd een kopie van uw identiteitsbewijs bij uw verzoek te voegen. Maak altijd je pasfoto, MRZ (machine readable zone; de rij cijfers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is belangrijk voor de bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van vier weken, op uw verzoek reageren.

Salnova Nutritec B.V. wil u er tevens op wijzen dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dien uw klacht in via de volgende website:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe we persoonsgegevens beveiligen
Salnova Nutritec B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het vermoeden heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of stuur een e-mail naar
info@salnova-nutritec.com
.